Ecological Sustainability and Urban Green Space

RINGKØBING PAPERS

Water Management

Landuse Planning

Waste Management

Area Resources

Habitat Quality

Urban Density and Green Structure Case Studies

Ringkøbing -DK

Stocksbridge -UK

Oslo -Forsheimer -N

Poland- Green networks -PL

Tidaholm & Trollhatten -S

Social Impacts of sustainable Housing

Oslo - city centre -N

Helsinki - Espoo -SU

Political Instruments

Norway - N

Click a Topic
QUIT

Ringkøbing Area Resources

Purpose of research

Collecting data

Data on green space in Køge

Green space in Ringkøbing

Conclusions

References

Click a Topic

RINGKØBING CASE STUDY - AREA RESOURCES

REFERENCES

To access this information use the bottom left menu or the arrows at the foot of the page

References:

 

Attwell, Karen: De grønne strukturer og den grønne maalestok. In Susanne Guldager og Kjell Nilsson (red.): Ressourcehusholdning i kommunernes planlaegning og forvaltning af friarealer. Forskningscentret for Skov & Landskab, 1996. ISBN 87-89822-77-3

 

Dahl, Mette et al: Lokal afledning af regnvand i bymiljøet. Hydrologiske forudsaetninger og eksempler fra Ballerup. SBI 1997 (Intern publication).

 

Gilbert, O. L. The Ecology of Urban Habitas. The University of Sheffield. London, 1991. ISBN 0 412 45500 5.

 

Kaplan, Rachel og Stephen Kaplan. The Experience of Nature. Cambridge Univ. Press, 1989.

 

Hough, Michael. City Form and Natural Process. Towards a New Urban Vernacular. Sydney, 1984. ISBN 0-7099-0172-0.

 

Juul, Jens Ole. Nøgletal - kommunal forvaltning af grønne omrader. Forskningscentret for Skov og Landskab. Park- og Landskabsserien nr. 9. Hørsholm 1995. ISBN 87-89822-39-0.

 

Malbert. Bjorn (red.). Ekologiska utgangspunkter for planering och byggande. Byggforskningsraadet. Stockholm 1992. ISBN 91-540-5503-2.

 

Movium - en undersökning om Mark och Vegetation i Urban Miljö. Sveriges Lantbruksuniversitet. Rapport 7, ISBN 91-576-0364-2. Upsala 1979.

 

Nyhus, Signe og Anne-Karine Halvorsen Thoren. Grønstrukturens vilkaar i kommunal arealplanlegging 1965-1995. Endringer av grønnstruituren i noen utvalgte by- og tettstedsomrader fra 50-tallet til i dag. Norges forskningsraad. Norsk institut for by- og regionforskning. Milkom notat 15/96.

 

Pauleit, S. and f. Duhme: Umweltqualitätsziele und Naturschutzkonzepte auf der Grundlage von Strukturtypen am Beispiel der Stadt München. In: Stadtökologie in Sachsen. 1. Leipziger Symposium 1995. Sächs.Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung, Dresden 1995.

 

Spirn, Anne Whiston. The Granite Garden, Urban Nature and Human Design. New York, 1984. ISBN 0-465-02699-0

 

Tjallingii, Sybrand: Ecological Conditions. Strategies ans structures in environmental planning. IBN Scientific Contributions 2. DLO Institute for Forestry and Nature Research, Wageningen 1996. ISBN 90-801112-3-6

Use menu at top of page to return to text

 

© 1998 Karen Attwell, Danish Building Research Institute, Housing and Urban Planning Research